Committee 大會組織

Organizing Committee

Blueseeds

Chief Executive Officer
Stephanie Chan

Chief Operating Officer
Shelley Chang

Taiwan Region General Manager
Angel Cho

Product management Vice President
Roy Kao

Senior Officer
Tammy Tsai

Administration Director
Andy Peng

CSR Intern
Anderson Hung

Taiwan Women Baseball Advocate Associate

Advisor
Lin Zong-Cheng

Chairwoman
Chien Hsin-Ting

Vice-Chairwoman
Ko Liang-Chun

Secretary General
Liao Li-Hsin

Committee Members
Chen Hsin-I
Hsieh I-Chin
Liao Tzu-Chun
Lin Shu-Han
Lin Chih-Ling
Liu Chia-Hui
Lu Ya-Ting
Wu Szu-Hsien
Yang Chin-Hwa

Executive Committee

Tournament Director
Liao Li-Hsin

Technical Commissioners
Hung Su-Ming

Umpire-in-Chief
Liu Po-Chun

Ground Staff
Taipei Municipal Athletics Federation ßaseball Association

Umpire
Cheng Hao-Chih
Ho Yen-Yi
Huang Chiu-Fang
Jeon Munsook
Liao Yen-Han
Lin Yen-Chu
Moo Yee-Wah Eva
Shih Chieh-Ling
Tseng Shing-Tzu
Tseng Chieng-Hsien
Wang Xiao-Tong

Scorer
Chan Hsiao-Hsien
Cheng Hao-Chih
Shih Chieh-Ling
Tseng Shing-Tzu

Athletics Trainer
Chen Pei-Hsien
Lin Yi-Jing
Liu Ting-Miao

Photography
Chan Chi-Keung Rommel
Wu Jung-Hsuan

Repoter
Wang Wen-Ling

Team Escort
Kuo Chin-CHiab
Liao Kuang-Hui
Shen Yen-Tung
Sun Yi-Cheng
Wu Ching-Ching
Yang Yu-Huan